Letné tábory

Každý rok počas letných prázdnin organizuje naša škola výnimočný umelecký hudobno-tanečný tábor, ktorý je venovaný príťažlivej téme. Denný tábor je určený pre deti vo veku od 3 do 9 rokov a prebieha v troch turnusoch. Jeden turnus trvá 5 dní od pondelka do piatku, zvyčajne v čase od 7:00 do 16:30.

Deti sa počas trvania tábora pripravujú na záverečný koncert s príjemným posedením pre rodičov.

 Lightbox Image   Lightbox Image   Lightbox Image   Lightbox Image   Lightbox Image   Lightbox Image


Príklad harmonogramu

7:00-9:00 schádzanie detí v centre, (tvorivé dielne – ekodielnička, výroba darčekových predmetov z ekomateriálov, využitie rozmanitých tvorivých techník  alebo pohybové aktivity – spoločenské hry)

9:00-12:00 integrované hudobno-pohybové programy zamerané na tanec, spev a dramatizáciu

12:00-13:00 obed

13:00-14:00 popoludňajší odpočinok spojený s relaxačným programom

14:00-16:00 poobedňajší program – tematicky zamerané pohybové a športové hry, kúpanie v bazéne v prípade priaznivého počasia, súťaže, výlet na ranč spojený s rozprávkovou cestou, jazda na koníkoch, táborový jarmok – deti získavajú za úspešné plnenie úloh milé darčeky

16:00-16:30 rodičia si vyzdvihnú deti z centra


TÁBOROVÝ ŠPECIÁLNY BONUS

Snívame v tábore – dieťa strávi noc v tábore, súčasťou je rozprávková nočná hra spojená s karnevalom.


Termíny na leto 2019: 22.7 - 26.7.2019 a 29.7. - 2.8.2019

V prípade, že chcete svoje dieťa prihlásiť na tábor, stiahnite si prihlášku.

 

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers