Spolupráca s MŠ a ZŠ

V školskom roku spolupracujeme s týmito materskými a základnými školami:

 • MŠ Antona Prídavku – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • MŠ Bajkalská – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • SMŠ Bobrík – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • MŠ Bratislavská – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Čapajevova – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Československej armády – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Fintice a CMŠ Márie Goretti – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Haburská – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • MŠ Kapušany – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • ZŠ Kapušany – krúžok Eboník, lektorka PaedDr. Miriama Smolková; krúžok Ľudové krôčiky, lektor Martin Oravec
 • MŠ Ľubotice – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • ZŠ Ľubotice – krúžok Eboník, lektorka PaedDr. Miriama Smolková; krúžok Ľudové krôčiky, lektor Martin Oravec
 • SMŠ Mamajáčik – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Medzany – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Mirka Nešpora – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • MŠ Mukačevská a Kráľovnej pokoja – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková
 • SMŠ a jasle Simba – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Sládkovičova – krúžok Eboníček, lektorka PaedDr. Miriama Smolková
 • MŠ Solivarská – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková; krúžok Ľudové krôčiky, lektor Martin Oravec
 • MŠ Važecká – krúžok Eboníček, lektorka Bc. Zuzana Bednarčíková

UK betting sites, view full information www.gbetting.co.uk bookamkers